ΕΠΩΝΥΜΙΑ: CHEMICRON IKE

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: CHEMICRON

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)

ΕΔΡΑ: 10o χλμ Ε.Ο.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΑΘΗΝΩΝ     Τ.Κ. 57400 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ